Tujuan utama lan isine tembang dolanan sejatine kanggo menehi piwulang marang bocah-bocah ngenani - Serat Wulangreh (Pupuh Kinanthi)
2022 www.memobility.de